Kurumsal kaynak planlama (ERP) Nedir?

Kurumsal kaynak planlama (ERP) Nedir? İşletmelerin kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım sistemidir. Bu yazılım, işletmelerin kaynaklarını, iş süreçlerini ve işletme operasyonlarını optimize etmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

ERP yazılımları genellikle büyük ölçekli işletmelerde kullanılırken, günümüzde küçük ve orta ölçekli işletmeler de bu yazılımları kullanmaya başlamaktadır. Bunun nedeni, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de iş süreçlerinin karmaşık hale gelmesi ve verimliliklerini artırmak istemeleridir. Bundan dolayı, ERP yazılımlarının da küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha uygun hale gelmesine ve yazılım şirketlerinin de bu pazarı hedeflemesine neden olmaktadır.

Bu yazıda, Kurumsal kaynak planlama (ERP) Nedir? sorusunu her yönüyle ele alacağız.

İçindekiler;

 • Kurumsal kaynak planlama (ERP) Nedir?
 • Kurumsal kaynak planlamanın (ERP) Avantajları
 • Kurumsal kaynak planlamanın (ERP) Faydaları
 • Kurumsal kaynak planlamanın (ERP) Uygulama Alanları
 • Kurumsal kaynak planlamanın (ERP) Modülleri
 • Kurumsal kaynak planlama (ERP) Nasıl Seçilir?
 • Kurumsal kaynak planlama (ERP) Dezavantajları
 • Kurumsal kaynak planlama (ERP) Örnekleri

Kurumsal kaynak planlama (ERP)

ERP yazılımı, bir işletmenin farklı fonksiyonlarını entegre eden bir bilgi sistemidir. Bunlar, finans, muhasebe, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, üretim, envanter yönetimi, proje yönetimi, satış ve pazarlama gibi farklı işlevleri kapsar. Böylece ERP, bir işletmenin tüm süreçlerini izler ve raporlar.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) Avantajları

ERP yazılımı, işletmeler için birçok avantaj sağlar. Bunlar;

 • Verimlilik artışı: ERP yazılımı, işletmelerin operasyonlarını optimize eder ve verimliliği artırır. Ayrıca iş süreçleri otomatikleştirilir ve veri analizi kolaylaşır.
 • Maliyet azaltma: ERP yazılımı, işletmelerin malzeme, işgücü ve zaman kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Böylece işletmelerin maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
 • İletişim kolaylığı: ERP yazılımı, işletmelerin farklı departmanları arasında kolay bir iletişim sağlar. Böylece tüm departmanlar, aynı veri tabanına erişebilirler.
 • Veri analizi: ERP yazılımı, işletmelerin verilerini toplar ve analiz eder. Bu, işletmelerin gelecekteki stratejilerini planlamalarına yardımcı olur.
 • Süreçlerin izlenebilirliği: ERP yazılımı, işletmelerin tüm süreçlerini izler ve raporlar. Böylece işletmelerin süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) Faydaları

ERP yazılımının birçok faydası vardır. İşletmelerin, ERP yazılımı kullanarak aşağıdaki avantajları elde etmeleri mümkündür:

 • Verimlilik: ERP yazılımı, işletmenin süreçlerini otomatikleştirir ve daha verimli hale getirir. İşletmeler, daha az zamanda daha fazla iş ve daha az hata yapar.
 • Maliyet tasarrufu: ERP yazılımı, işletmelerin iş süreçlerini optimize eder ve maliyetleri düşürür. İşletmeler, daha az zamanda daha fazla iş yapar ve maliyetleri düşürür.
 • İşbirliği: ERP yazılımı, işletmenin farklı bölümleri arasında işbirliğini artırır. İşletmeler, daha iyi bir iletişim ve koordinasyon ile çalışarak, daha iyi sonuçlar elde edebilir.
 • Bilgiye erişim: ERP yazılımı, işletmenin verilerini tek bir yerde toplar ve işletmelerin bilgiye daha hızlı ve kolay erişmesini sağlar.
 • Müşteri hizmetleri: ERP yazılımı, müşteri hizmetlerini iyileştirir ve müşteri memnuniyetini artırır. İşletmeler, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, daha hızlı bir şekilde yanıt verebilirler.
 • Yönetim raporlama: ERP yazılımı, işletmenin yönetim ekibine işletme performansı hakkında daha iyi bir görünüm sağlar. Yöneticiler, işletmenin performansını daha iyi anlayarak, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için daha iyi kararlar verebilirler.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) Uygulama Alanları

ERP yazılımı, birçok farklı sektörde kullanılır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Üretim: ERP yazılımı, üretim süreçlerini izler ve yönetir. Bu, üretim maliyetlerini azaltır ve üretim süreçlerini optimize eder.
 • Perakende: ERP yazılımı, perakende sektöründe kullanılan envanter yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi süreçleri izler ve yönetir. Bu, perakende işletmelerinin müşteri hizmetleri ve envanter yönetiminde daha etkin olmalarına yardımcı olur.
 • Sağlık: ERP yazılımı, sağlık sektöründe kullanılan hasta kayıtları, fatura yönetimi ve stok yönetimi gibi süreçleri izler ve yönetir. Bu, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sunulmasına yardımcı olur.
 • Finans: ERP yazılımı, finans sektöründe kullanılan maliyet hesaplamaları, vergi beyannameleri ve fatura yönetimi gibi süreçleri izler ve yönetir. Bu, finansal süreçlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
 • Eğitim: ERP yazılımı, eğitim sektöründe kullanılan öğrenci kayıtları, finans yönetimi ve burs yönetimi gibi süreçleri izler ve yönetir. Bu, eğitim kurumlarının daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) Modülleri

ERP yazılımı, farklı modüllerden oluşur. Her modül, bir işlevi yönetmek için tasarlanmıştır. Örneğin, finans modülü, bir işletmenin finansal süreçlerini yönetirken, tedarik zinciri modülü, bir işletmenin tedarik zinciri yönetimini yönetir.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) aşağıdaki modüllerden barındırır:

 • Finans modülü: Finansal süreçleri yönetir, maliyet hesaplamalarını ve vergi beyannamelerini hazırlar.
 • İnsan kaynakları modülü: Personel kayıtlarını tutar, maaş hesaplamalarını yapar ve personel yönetimini yönetir.
 • Tedarik zinciri modülü: Tedarik zinciri yönetimini yönetir, envanter yönetimini yapar ve tedarikçi yönetimini yönetir.
 • Üretim modülü: Üretim süreçlerini yönetir, malzeme ihtiyaçlarını planlar ve üretim kapasitesini yönetir.
 • Satış ve pazarlama modülü: Satış ve pazarlama süreçlerini yönetir, müşteri siparişlerini işler ve müşteri ilişkilerini yönetir.

ERP Nasıl Seçilmelidir?

ERP yazılımı seçerken, işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir yazılım seçmek önemlidir. Ayrıca, yazılımın kullanım kolaylığı, güvenilirliği ve özelleştirilebilirliği de dikkate alınmalıdır. Ancak işletmelerin, yazılımın uygulanması sırasında gereksinimleri karşılamak için özelleştirmeler yapabileceği bir yazılım seçmeleri önemlidir.

ERP yazılımı seçerken dikkate alınması gereken diğer faktörler şunlardır:

 • Fiyat: ERP yazılımları genellikle yüksek maliyetlidir. İşletmelerin, yazılımın maliyetini dikkate alarak, bütçelerine uygun bir yazılım seçmeleri önemlidir.
 • Ölçeklenebilirlik: İşletmelerin, yazılımın ölçeklenebilirliği hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Ancak işletmelerin büyümesiyle birlikte, yazılımın ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ölçeklenebilir olması önemlidir.
 • Entegrasyon: ERP yazılımı, diğer işletme uygulamalarıyla entegre edilmelidir. Ancak işletmeler, yazılımın diğer uygulamalarla entegrasyonunu dikkate alarak, uyumlu bir yazılım seçmeleri önemlidir.
 • Güvenlik: ERP yazılımı, işletmenin hassas verilerini tutar. İşletmelerin, yazılımın güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları ve verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alan bir yazılım seçmeleri önemlidir.

 

ERP’nin Dezavantajları

ERP yazılımının bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlar şunlardır:

 • Maliyet: ERP yazılımları genellikle yüksek maliyetlidir. İşletmelerin, yazılımı satın almadan önce bütçelerini iyi bir şekilde analiz etmeleri ve maliyetlerin ne olacağı hakkında net bir fikir sahibi olmaları önemlidir.
 • Özelleştirme zorluğu: ERP yazılımı, özelleştirme için bazı sınırlamalar getirir. Dolayısıyla işletmelerin, özelleştirme yapmak istedikleri takdirde, bu özelleştirmelerin ne kadar mümkün olduğunu ve hangi sınırlamaların olduğunu dikkate almaları önemlidir.
 • Uyum sorunları: ERP yazılımı, işletmenin tüm departmanlarının uyumlu bir şekilde çalışmasını gerektirir. Ancak işletmelerin, tüm departmanların uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için personel eğitimi ve uyum süreci için zaman ve kaynak ayırmaları gerekir.
 • Öğrenme eğrisi: İşletmelerin, personellerinin yazılımı kullanmak için gerekli becerileri öğrenmeleri için zaman ve kaynak ayırmaları gerekir.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) Örnekleri

Aşağıda, dünyanın önde gelen şirketlerinden bazılarının ERP sistemleri ile sağladığı faydalar yer almaktadır:

 • Coca-Cola: Coca-Cola, ERP sistemini kullanarak iş süreçlerini optimize etti ve verimliliklerini artırdı. Böylece şirket üretim süreçlerindeki maliyetleri düşürdü, envanter yönetimini iyileştirdi ve işletme raporlama süreçlerini hızlandırdı.
 • Boeing: Boeing, ERP sistemini kullanarak iş süreçlerini otomatikleştirdi ve iyileştirdi. Böylece şirket malzeme yönetimi süreçlerini optimize etti, tedarik zinciri yönetimini iyileştirdi ve iş süreçlerinin yönetimini kolaylaştırdı.
 • Nike: Nike, ERP sistemini kullanarak tedarik zinciri yönetimini iyileştirdi ve iş süreçlerini otomatikleştirdi. Böylece şirket üretim süreçlerini daha iyi yönetti. Envanter yönetimini optimize etti ve tedarikçilerle daha iyi bir işbirliği yaptı.
 • Procter & Gamble: Procter & Gamble, ERP sistemini kullanarak iş süreçlerini daha verimli hale getirdi. Böylece şirket üretim süreçlerini daha iyi yönetti, envanter yönetimini iyileştirdi ve iş süreçlerini daha iyi raporlama yaparak yönetti.

Bu örnekler, ERP yazılımlarının işletmelere sağladığı faydaları göstermektedir. Bu faydalar arasında maliyet tasarrufu, verimlilik artışı, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, envanter yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlar yer almaktadır.

Bonus:

Küresel ERP yazılımı Grand View Research, 2021 raporunu inceleyerek sektörünüzün ERP yazılımı kullanımı hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Sonuç: ERP yazılımı, işletmeler için birçok avantaj sunar. İşletmeler, ERP yazılımını kullanarak, iş süreçlerini daha verimli hale getirir, maliyetleri düşürür, işbirliğini artırır. Daha hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye erişir ve müşteri hizmetlerini iyileştirir. Ancak, ERP yazılımının bazı dezavantajları da vardır. İşletmeler, bu dezavantajları dikkate alarak, doğru bir yazılım seçimi yapmalıdır. Uygulama sürecinde doğru adımları atarak, yazılımdan en iyi şekilde faydalanmalıdır.

Şirketinizin ihtiyaçlarına uygun Thro Dijital Dönüşüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.

Sonraki yazı
Kobiler İçin CRM Yazılımı
Önceki yazı
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Maliyeti
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.

Bizimle İletişime Geçin

Thro, müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi ve üstün hizmet anlayışı ile fark yaratıyor.

Yüksek kalite standartları

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Yenilikçi çözümler

Hızlı ve güvenilir  Bizimle İletişime Geçin   Yüzlerce
   Markanın Tercihi;