E-Dönüşüm Uygulamaları

eDönüşüm Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil makbuzu (e-MM), e-Adisyon vb. gibi dijital dönüşüm uygulamalarıdır.

E-İrsaliye

E-Mutabakat

E-Bordro

E-Defter

E-Arşiv

E-Fatura

keyboard_arrow_up