Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, işletmelerin çalışma ve müşterilere hizmet etme şeklini büyük ölçüde değiştirmek için dijital teknolojiyi kullanma sürecini ve stratejisini ifade eder. Büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun her işletme daha verimli çalışmak ve müşterilere değer sunmak için verilere ve teknolojiye giderek daha fazla güveniyor ve avantajlarından faydalanarak şirketlerini dönüştürüyor.

 1. Dijital Dönüşüm Nedir?
 2. Dijital Dönüşümün Temel Unsuru
 3. Dijital Dönüşümün 10 Faydası
 4. Dijital Dönüşüm Yol Haritası
 5. Dijital Dönüşüm Çözümleri Nelerdir?
 6. Sektörel Dijital Dönüşüm Örnekleri
 7. Türkiye’de Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Nedir?

İletişimde doğruluk en kritik unsurlardan biridir. Bu nedenle dijital dönüşüm teriminden önce dijitalleştirme ve dijitalleşme terimlerine bakmak ve sonrasında dijital dönüşüm terimi üzerine tartışmak çok daha sağlıklı olacaktır.

Dijitalleştirme, fiziksel nesnelerin veya niteliklerin dijital bir temsilini oluşturmayı ifade eder. Örneğin, bir kağıt belgeyi tarayıp dijital bir belge (ör. PDF) olarak kaydettiğimizde ya da üretimden bir örnek olarak, bir ölçümün manuel veya mekanik bir okumadan elektronik bir ölçüme dönüştürülmesi olabilir.

Dijitalleşme, dijital teknolojilerden ve dijitalleştirilmiş verilerden yararlanarak süreçlerin iyileştirilmesi anlamına gelir. Örnek olarak crm, cmms, erp vb. çözümleri düşünebilirsiniz. Dijitalleşme maliyetleri düşürürken üretkenliği ve verimliliği artırır.

Dijitalleşme, mevcut bir iş sürecini veya süreçleri iyileştirir, ancak onları değiştirmez veya dönüştürmez. Yani insan odaklı süreçlerden yazılım odaklı bir sürece geçişi ifade eder.

Dijital dönüşüm, gelişen pazar ve müşteri beklentilerini karşılamak için mevcut geleneksel ve dijital olmayan iş süreçlerini ve hizmetlerini dönüştürmek veya yenilerini oluşturmak için dijital teknolojileri kullanma ve böylece işletmelerin yönetilme ve işletilme biçimini geliştirme sürecidir.

Her yıl dijital dönüşüme yapılan yatırım istikrarlı bir şekilde artmaktadır; sanayi şirketleri yıllık gelirlerinin en az %5’ini dijital dönüşüm projelerine yatırıyor ve her yıl bütçelerini artırıyor. IDC, 2025 yılına kadar bu programlar için D.D. teknolojileri ve hizmetlerine yönelik küresel harcamanın 2,8 trilyon ABD doları olacağını tahmin ediyor .

Dijital dönüşüm, işletmelerin ürünleri, hizmetleri, süreçleri, personelleri, müşterileri gibi alanlarını geliştirir ve organize ederek rakipleri üzerinde rekabet avantajı sağlamaktadır.

Dijital Dönüşümün 3 Temel Unsuru

1- Müşteri Deneyimi

Müşterileri daha ayrıntılı anlamak için çalışmak, müşteri kitlesinin büyümesini hızlandırmak için teknolojiyi kullanmak ve daha fazla müşteri temas noktası oluşturmak

2- Operasyonel Süreçler

Dijitalleştirme ve otomasyondan yararlanarak, çalışanlara dijital araçlar sağlamak ve performansı izlemek ve daha stratejik iş kararları almak için veri toplayarak dahili süreçleri iyileştirme

3- İş Modelleri

Kurum içi ve kurum dışı süreçlerin dijital araçlar ve hizmetlerle zenginleştirerek, organize, verimli ve hızlı hale getirmek için teknolojiyi kullanarak işletmeyi dönüştürme

Dijital Dönüşümün 10 Faydası

1. Maliyetleri Azaltın

Maliyet azaltma, dijital dönüşüm için en popüler başlangıç ​​noktasıdır; Şirketlerin yaklaşık üçte ikisi maliyetle ilgili hedeflerle dijital dönüşüme başlamaktadır. Maliyeti göz önünde bulunduran şirketler, varlık verimliliğini artırmak, çalışan üretkenliğini desteklemek, genel giderleri ve üretim maliyetlerini azaltmak ve pazar sonrası hizmetleri kolaylaştırmak için dijitali kullanıyor.

2. Ürün ve Hizmet Kalitesini Artırın

Ürün ve hizmet kalitesi, sektörden bağımsız olarak herhangi bir pazarda açık bir şekilde farklılaştırıcıdır. İşletmeler, ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) gibi yazılımlarla kalite iyileştirmelerini destekleyerek ürün geliştirme süreçlerini düzene sokabilir ve kuruluştaki (veya ürün yaşam döngüsündeki) paydaşlara rolleriyle ilgili en doğru verilere erişim sağlayabilir.

3. Pazara Çıkış Süresini İyileştirin

Değişimin hızı her geçen gün artıyor. Müşterilerin düzenli olarak yeni ve iyileştirilmiş ürünlere yönelik beklentileri vardır, ayrıca zamanında üretim ve tedarik zinciri yönetimiyle ilgili artan zorluklar vardır. Sonuç olarak, dijital dönüşüm çabalarının pazara ürün sunma süresine yardımcı olabileceği iki alan vardır: ürün geliştirme ve üretim ve tedarik zinciri yürütmenin hızlandırılması. İşletmeler, süreç yönetim yazılımları ile veri sürekliliği oluştururken, doğru ürün ve süreç bilgilerinin doğru kişiye, doğru zamanda, doğru bağlamda sunulmasını sağlayabilir.

4. Büyümeyi Artırın

Genellikle ürün yeniliğine bağlı olan büyüme girişimleri, bir işletme için dönüştürücü potansiyele sahiptir. Dijital dönüşüm, sadece mevcut ürün ve süreçlerde yapılan iyileştirmelerle ilgili değildir; kâr elde etmek içinde yeni yollar belirlemeye olanak sağlamaktadır. Bu nedenle yazılımları, yeni ürünler, yeni iş modelleri veya gelir akışları veya ek iş hacmi ve getiri sağlamada da kullanabilirsiniz.

5. Müşteri Deneyimini İyileştirin

Genellikle dijital dönüşüm başlıkları şirket içi faydalarla ilgilidir, ancak nihayetinde şirketlerin çabalarının müşteri deneyimini nasıl dönüştüreceğini düşünmesi (ve öncelik vermesi) gerekir. İş içinde yapılan dönüştürücü değişiklikler müşteriyi nasıl etkileyecek – daha iyi hizmet nasıl verilebilir? Daha hızlı nasıl geri dönüşler ve teslimat sağlanır? İşletmeler, müşterilerin sorunlu noktalarına ve geri bildirimlerine bakarak dijital dönüşüm girişimleri için sağlam bir başlangıç ​​noktası belirleyebilir. Diğer bir yol ise, tasarım iyileştirmelerini daha hızlı ve müşteri tercihleri ​​ve ihtiyaçları ile daha uyumlu hale getirebilmeleri için ürün geliştiricilere gerçek zamanlı ürün performansını ve ürün kullanım verilerini geri gönderen kapalı döngü mühendisliği sağlamak için dijital dönüşümü kullanmaktır.

6. Şirket Kültürünü Geliştirin

Hem yöneticiler hem de son kullanıcılar arasında yakın zamanda yapılan bir PTC anketi, %90’ının dijital dönüşüm teknolojilerini benimseyen ve bunlara yatırım yapan bir kuruluşta çalışma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Dijital dönüşümün çalışan deneyimini nasıl şekillendirebileceğinden ve elde tutma ve işe alma çabalarını nasıl destekleyebileceğinden bahsediyor .Durağan olmayan ve sürekli olarak iş yapış şekillerini iyileştirmenin yollarını arayan bir şirketin parçası olmak çalışanlar için ilham verici olmaktadır. Ayrıca, birçok D.D. çalışmasında, çalışanların günlük görevleri genellikle iyileştirilir, kolaylaştırılır veya geliştirilir. Ayrıca çalışanlara, uzaktan çalışma da dahil olmak üzere günlük rollerinde daha fazla esneklik sunabilir.

7. Sürdürülebilirlik Çabalarını Artırın

Ürünlerin tasarımı ve mühendisliğinde başlayan daha sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için dijital araçlara başvuruluyor. Dijital dönüşümün etkili olduğu iki temel alan var. İlk olarak, mühendislikteki kararlar, üretim, kullanım, hizmet ve imhada aşağı yönlü karbon ayak izini etkiler. Tasarım yoluyla sürdürülebilirlik, mühendislerin CAD , simülasyon, PLM, IoT ve daha fazlası gibi dijital teknolojileri kullanarak malzemeleri, süreçleri ve lojistiği daha dikkatli değerlendirdiği anlamına gelir . Bu ön çalışmanın çıktısı, üretimden hizmete, kullanım ömrünün sonuna kadar ürün yaşam döngüsü boyunca malzeme ve enerji tüketiminin azaltılması, daha düşük emisyonlar ve daha az atıktır. İkincisi, sürdürülebilir üretim ve hizmet konusunda artan çabalar her geçen gün artmaktadır. IoT ve dijital performans yönetimi gibi teknolojilerle şirketler, verimsizlikler hakkında daha fazla iç görü elde ediyor ve operasyonları optimize eden ve kaynak kullanımını iyileştiren veriye dayalı kararlar alıyor.

8. Fonksiyonlar İçinde ve Genelinde İşbirliğini Geliştirin

Silolanmış kuruluşların (ve verilerin) bir dizi olumsuz etkisi vardır: verimsizlik, engellenen büyüme, artan hata riski ve hızla değişen bir pazarda azalan rekabet gücü. Ekipler içinde, ekipler arasında ve iş ortakları ve tedarikçilerle işbirliğini geliştiren birçok dijital dönüşüm stratejisi ve teknolojisi vardır. Şirketler, genellikle dijital bir iş çözümü aracılığıyla kuruluş genelinde süreklilik oluşturarak daha esnek, duyarlı ve daha kısa sürede daha yüksek kaliteli ürünler sunar. Daha iyi işbirliği ile hem işletme hem de müşteri fayda sağlar. Dijital dönüşümle işbirliğini geliştirmenin bir başka yolu da, daha sık ve esnek iletişim sağlamak için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı araçların benimsenmesidir. SaaS çözümlerine dağıtılmış ve uzak ekipler tarafından daha kolay erişilebilir, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır ve departmanlar arasındaki sürtüşmeyi azaltır.

9. Uyumluluğu Artırın

Mevzuata uyumluluk, birden fazla sektördeki üreticiler için artmaktadır. Güvenlik, kalite, dağıtım veya sektöre özgü diğer düzenlemelerle ilgili olabilir. Bu nedenle şirketler, ürünleri, süreçleri ve performansları hakkında daha fazla görünürlüğe ve verilere erişime ihtiyaç duyar. Bu tür dönüşümü destekleyen iki temel teknoloji vardır: Donanım için PLM ve yazılım için uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM). Birlikte, mevzuat uyumluluğunu sağlamak için ürün geliştirme stratejilerinin bel kemiğini oluştururlar.

10. Veriye Dayalı Kararlar Verin

Daha eksiksiz, daha doğru, daha bağlamsal olan daha iyi veriler, işletmenin tüm işlevlerini bilgilendirebilir ve daha iyi karar vermeyle sonuçlanabilir. IoT gibi teknolojiler, ürünler müşterinin eline geçtiğinde fabrika süreçlerine ve ürün performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunar. İşletmeler, bu verileri kullanarak verimsizlikleri hedeflemek için bilinçli kararlar alabilir ve bir müşterinin gelecekteki yinelemeleri iyileştirmek için ürünü nasıl kullandığını daha iyi anlayabilir.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

1. Adım: Kuruluşunuz için dijital dönüşümün anlamını belirleyin

İlk bakışta basit görünse de, kuruluşunuz için dijital dönüşümün ne anlama geldiğini belirlemek çok önemlidir. Öncelikle büyük resme bakıp dijital dönüşüme neden ihtiyaç duyduğunuzu ve bunun kurumunuza ne gibi yenilikler getirebileceğini tanımlamak önemlidir.

Göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli faktörler şunlardır: Endüstri ve olgunluğu Rakipleriniz Müşterileriniz Değer zinciri Zorluklarınız Kuruluşunuzun neden dijital dönüşümden geçmesi gerektiğini belirledikten sonra hazırsınız demektir. Bu, stratejilerinizi daha dikkatli bir şekilde tanımlamanıza ve hangi kaynakları kullanacağınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.

Ardından, mevcut durumunuzu ve yeteneklerinizi değerlendirmeniz gerekiyor, bu yüzden bir sonraki adıma geçelim ve durumu biraz daha netleştirelim.

2. Adım: Şirketinizin mevcut durumunu değerlendirin

Dijital dönüşümün nedenlerini bulduktan sonra, kuruluşunuzun mevcut durumuna ve her bir bileşenine bir göz atmanız gerekecek. Bu adımda, dijital dönüşümünüz sırasında değerlendirmeniz gereken temel bileşenlerin neler olduğunu ana hatlarıyla açıklayacağız.

A- Teknoloji Teknoloji, kuruluşunuzun parçası olacağı yeni iş ekosistemini oluşturduğu için dijital dönüşümde önemli bir rol oynar. Sektörden bağımsız olarak her dijital dönüşüm sürecinin gerekli bir parçasıdır.

İşte mevcut durumunuzu tanımlamanıza yardımcı olacak bazı sorular: Halihazırda kullanmakta olduğumuz teknolojileri ve platformları güncelledik mi? İyileştirme için herhangi bir fikrimiz var mı? Şu anda hangi teknolojileri kullanıyoruz?

Gelecekte ne tür teknolojiler kullanabiliriz? Teknolojimizi güncellemeye adanmış bir ekibimiz var mı? Her değişiklik kademeli olarak gerçekleşir ve kuruluşunuzdaki teknolojideki değişiklik de öyle. Şirketinizin teknoloji seviyesi 1 ile diğer şirketin teknoloji seviyesi 5’i karşılaştırmanıza gerek yoktur. Örneğin, mevcut dijital teknolojilerinizi güncellemediyseniz, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni teknolojileri kullanmaya başlamanıza gerek henüz gerek yoktur.

Bu tamamlanan bir süreç değil aksine her zaman daha iyisi için devam eden bir süreçtir. Kuruluşunuzdaki teknoloji de dahil olmak üzere her değişiklik kademeli olarak gerçekleşir ve dikkatli bir şekilde planlanması gerekir.

B- Operasyonlar Bu bileşen bir öncekine oldukça bağlıdır. Operasyonlarla ilgili kendinize sorabileceğiniz en önemli soru şudur: Süreçlerimiz verimli mi? Eğer öyleyse, onları nasıl daha da geliştirebilirsiniz? Ve verimli değillerse, bunu değiştirmek için ne yapabilirsiniz?

Verimliliğin anahtarı, müşteri yönetim sistemleri, yönetim süreçlerinin kolaylaştırılması, tekrarlanan görevlerin otomatikleştirilmesidir ve yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin entegrasyonudur.

C- Veri yönetimi Veriler, özellikle dijital dönüşüm yolculuğunda kuruluşunuzun en önemli varlığıdır. Çok miktarda veri ve verilerin doğru işlenmesi işletmenizi başarıya taşıyacak olan mesajları içerir. Yeni başladığınızda, kendinize sorabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Verilerimiz düzenli mi? Verileri analiz ediyor muyuz? Veri analizine adanmış bir ekibimiz var mı? Verilerimizi analiz etmek için ne tür teknolojiler kullanıyoruz?

Gerekli tüm verilere sahip miyiz? Bu sorular basittir ve cevapladıktan sonra mevcut durumunuzu kolayca değerlendirebilecek ve hatta verilerle ilgili hedeflerinizi ana hatlarıyla belirtebileceksiniz.

D- Müşteri deneyimi Tüm çabalarınızın nihai hedefi, nihai müşteri deneyimini sağlamaktır. Dijital dönüşüm söz konusu olduğunda, müşteriler her şeyin merkezindedir. Müşteri deneyimi sadece bir departmanın sorumluluğu değildir. Aksine, tüm organizasyona ve her departmana aittir. Müşterilerinize sunduğunuz deneyimin en yüksek kalitede olması gerekir.

Müşterilerinize önceden ana hatları çizilen bir müşteri yolculuğu boyunca rehberlik edecektir. Müşteri deneyimiyle ilgili mevcut durumunuzu başarılı bir şekilde değerlendirmek için kendinize birkaç önemli soru sormanız gerekecek: Müşterilerimizle nasıl iletişim kuruyoruz?

Onların ihtiyaçlarına tepki veriyor muyuz? Kaç kanalda varız? İletişim için yeterince çaba harcıyor muyuz? Kampanyalarımızı aktif olarak başlatıyor ve izliyor muyuz? Müşterilerin, stratejilerinizin ve çabalarınızın merkezi olduğunu ve müşteri deneyimine ilişkin her kararın veri odaklı olması gerektiğini göz önünde bulundurun.

E- Şirket kültürü Dijital dönüşümün teknoloji odaklı olmaktan çok kullanıcı odaklı olduğuna dikkat çekmek önemlidir. Kuruluşunuzdaki çalışanlar, kuruluşunuzu dijital olarak dönüştürmede kilit bir unsurdur.

Kuruluşunuzdaki çalışan faktörü ile ilgili kendinize sorabileceğiniz birkaç soru var: Her çalışan için açıkça tanımlanmış hedeflerimiz var mı? Çalışanlarımızın tüm bilgilerini içeren bir sistemimiz var mı? Çalışanlarımızı başarılarından dolayı nasıl ödüllendirebiliriz? Şu anda hangi becerilere sahipler ve hangi becerileri edinebilirler? Çalışanları bilgi paylaşımı kültürünü benimsemeye teşvik edin.

Bu, dijital dönüşüm süreciniz sırasında en büyük varlıklardan biri olacaktır. Kuruluşunuzun tek bir birim gibi çalışmasını sağlayacak ve çalışanlar arasındaki işbirliği çok daha üst düzeyde olacaktır.

3. Adım: Bir dijital dönüşüm stratejisi oluşturun

Dijital dönüşüm yolculuğunuz için strateji oluşturmaya başlamanın zamanı geldi. Her şirketin kendine has bir yapısı vardır bu nedenle dijital dönüşümün evrensel bir yol haritası yoktur, bu sebeple her şirket kendi haritasını oluşturmalıdır.

Stratejiyi belirlemeden önce cevaplamanızın faydalı olabileceği bazı sorular;
Ne başarmak istiyoruz?
Uzun vadeli hedef nedir?
Ara hedefler nelerdir?
İlk önce ne yapmamız gerekiyor?
Hangi bilgiye ihtiyacımız var?
Neyin bağlanması gerekiyor?
Hangi becerilere sahibiz ve hangi becerilere ihtiyacımız var?
Neden dijital olarak dönüşmek istiyoruz ve başka kime ihtiyacımız var?Dijital dönüşüme neden ihtiyaç duyduk?
Bunu kim doğrulayabilir?
Kimleri dahil etmemiz gerekiyor?
Kime sahibiz ve hangi yeteneklere sahipler?
Kimden başka hangi yeteneklere ihtiyacımız var?
“X” konusunda bize kim yardımcı olabilir?
İç görü toplama konusunda kim yardımcı olabilir?
Müşteri nasıl dahil edilir?
Kim ne için önderlik ediyor?
Doğru “dış” tarafları dahil ettik mi?
Yapı taşları ve bariyerler konusunda kim yardımcı olabilir?
Hangi ekosistemler hedeflerimizi büyütebilir?
“X” başarmak için stratejiyi, araçları ve KPI’ları kim imzalıyor?

4. Adım: Yönetici onayını alın

Bu adım, bu makaledeki tüm adımlar arasında en basiti gibi görünebilir, ancak son derece önemli bir başlıktır. Stratejinizi dijital dönüşüm için hazırladıktan sonra, bir sonraki adım yöneticilerin bütünsel olarak dahil olmasıdır. Dijital dönüşüm sürecini işler hale getirmek bu noktalara bağlıdır.

5. Adım: Sağlam bir taktik plan oluşturun

Gerekli yönetici katılımını elde ettiğinizde ve bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirdiğinizde, bir plan oluşturmanın zamanı gelmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi, dijital dönüşüm bir gecede gerçekleşen bir süreç değildir ve stratejileriniz için detaylı bir plana ihtiyacınız vardır. İlk olarak ne yapacağınız ve bunun kurumunuzda nasıl bir etki yaratacağı tamamen sizin kontrolünüzde.

Ancak, neyin ne zaman yapılması gerektiğini tanımlayan bir plan oluşturmak esastır. Örneğin, yeni teknolojileri uygulamaya yeni başladıysanız, önce ihtiyaçları daha sonrada ihtiyaçlar arasında öncelikleri belirlemeniz size iyi bir süreç oluşturacaktır.

6. Adım: Tüm kuruluşunuzu dijital dönüşüme hazırlayın

Bu adımla bir “bitiş çizgisine” yaklaşıyoruz. Dijital dönüşüm projenizin bu aşamasında, dijital dönüşümü kuruluşunuzun tamamına iletmekle ilgilenmeniz gerekecek. Aslında, kültürel değişim belirli bir çaba gerektirdiğinden, bu küçük bir görev değildir. Çalışanlarınızla dijital dönüşümün değeri ve anlamı hakkında iletişim kurmuyorsanız, onların desteğini alamayabilirsiniz.

Bundan kaçınmaya çalışmalı ve çalışanlarınızla düzenli olarak iletişim kurmalısınız. Dijital dönüşüm, her bir üye de dahil olmak üzere tüm organizasyonu etkileyen bir süreçtir.

Bu, çalışanlarınıza sağlam bir plan sağlamanız için fazlasıyla yeterli bir nedendir. Ayrıca, dijital dönüşüme tamamen hazırlanmaları için onlara ek şirket içi eğitim vermek isteyebilirsiniz. Unutmayın ki bugün değilse yarın dönüşüme katılmanız gerekecektir.

7. Adım: Dijital dönüşüme başlayın

Bu adıma ulaştığınızda, çabalarınızı ikiye katlama ve projeyi başlatma zamanı. Bu oldukça basit ve anlaşılır bir adımdır, ancak herhangi bir tartışma olmaksızın en önemli adımdır. Sadece bundan önceki tüm adımlarda belirlediğiniz süreci uygulayın.

Teknoloji güncellemelerinin çok sık gerçekleşeceğini ve kuruluşunuz için yeni fırsatlar aramanız gerekeceğini unutmayın . Ayrıca, pazar sürekli bir değişim halindedir ve müşteri beklentileri de öyle. Fakat bunlar dezavantajlı olarak algılansa da her zaman rekabet gücünüzü artırmanız içinde önemli fırsatlardır.

Dijital Dönüşüm Çözümleri

Dijital dönüşüm çözümlerinin temel odak noktası hızlı ve kârlı bir şekilde büyümeye başlamanıza yardımcı olmaktır. Dijital dönüşüm çözümleri sektörler arasında oluşan ihtiyaç farklılıklarından dolayı çok geniş ve kapsamlı bir alandır.

Her şirket için uygulanabilir uygulamaların yanı sıra bulunduğunuz sektöre uygun özel üretilen çözümlerde bulunmaktadır. Alt kısımda başlıca dönüşüm çözümlerinin detaylarını inceleyerek şirketiniz için faydalarını görebilirsiniz.

Kurumsal Kaynak Planlaması
Tedarik Zinciri Yönetimi
Finansal Yönetimi
Harcama Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Sermayesi Yönetimi
Müşteri Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetimi

Uygulama Geliştirme
Otomasyon Sistemleri
Yapay Zekâ
Veriler ve Analiz
Genişletilmiş Planlama ve Analiz
Entegrasyon
Bulut Depolama
CDN

Teknik Destek Yönetimi
Dosya Yönetimi
E-İrsaliye
E-Mutabakat
E-Bordro
E-Defter
E-Arşiv
E-Fatura

Dijital Dönüşüm Örnekleri

Üretimde dijital dönüşüm örnekleri

Dijital bir dönüşümden geçen birçok üretim şirketi, bunu daha fazla verimlilik için yapıyor. Tedarik zinciri maliyetlerini ve bakım ihtiyaçlarını azaltmanın yanı sıra enerji ve su tüketimini vb. azaltmak için tahmine dayalı analitiği kullanıyor.

Bir B2B endüstrisi olarak, müşterileri için ana cazibe, maliyetleri her şekilde düşürme ve hatta verimi artırma becerisidir. Ancak bazı işletmeleri diğerlerinden ayıran ek yenilikler için hala yer var. Örneğin Desktop Metal, 3D baskılı metal için yeni bir dijital teknoloji ile üretim durumunu değiştiriyor.

Otomotiv üreticileri zaten bu yeni teknolojiye büyük yatırımlar yapıyor. Otomotiv çözümlerinin ötesinde tıp, dişçilik, havacılık ve hatta lüks pazarlarda da uygulamalar bulunmaktadır.

Bankacılıkta dijital dönüşüm örnekleri

Finansal hizmetler devrimi, mobil bankacılık ve nakit uygulamalarına geçişten çok daha fazlasını içeriyor. Tüketiciler artık nakit airdrop’ları, telefonlarda veya saatlerde Apple Pay gibi hizmetler aracılığıyla kartsız ödemeleri ve tamamen bankasız bankacılık kullanıyor.

Ancak bu, bankacılıktaki trend olan değişikliklere ayak uydurmak için gereken şey sadakat kazanmak ve daha iyi bir müşteri deneyimi oluşturmak için yenilik yapmaya devam etmektir. Capital One bankacılıkta devrim yarattı. Capital One, dijital odaklı ING Direct’i satın aldıktan sonra kendisini bir dijital inovasyon lideri haline getirmek için iddialı bir plan başlattı.

Yazılım şirketin merkezine yerleştirildi. Bugün, kabaca 11.000 kişilik bir teknoloji kadrosu ve 500’den fazla yapay zeka (AI) patenti ile bir yazılım güç merkezidir .JP Morgan , blockchain tabanlı dünya için popüler bir metaverse olan Decentraland’da Onyx Lounge’ı açarak metaverse’ye yeni girdi. Şirket, fiziksel dünyada olduğu gibi sanal dünyada da bir banka gibi faaliyet göstermeyi planlıyor.

Onyx Lounge’da müşteriler, blok zincirine dayalı dijital arsa veya binalar için sanal ipotek almak gibi sanal bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilir. Ek olarak, sınır ötesi ödemeleri, döviz işlemlerini, finansal varlık yaratmayı ve hisse senedi alım satımını kolaylaştırdığını görüyor. Başka bir deyişle, JP Morgan, gerçek dünyadaki hizmetlerini yansıtmak için şirketin sanal varlığını inşa ediyor.

Perakendede dijital dönüşüm örnekleri

Perakende işletmeleri, pazarda e-ticarete yönelik büyük baskı nedeniyle müşteri beklentilerini karşılamak için mücadele ediyor. Walmart bile, Amazon ve diğer marketlere ayak uydurmak için çevrimiçi sipariş ve teslimat hizmetleri gibi şeylere yönelen bir dönüşüm geçirdi.

Ancak Walmart, önde olmak için bundan daha fazlasını yaptı. En son dijital dönüşüm başarıları: Sesli siparişdir. Müşterilerinin evlerinin veya işlerinin (veya başka herhangi bir yerin) rahatlığında alışveriş yapmalarına izin vermek için geçiş yapmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu artık Google Home gibi sesli komut cihazlarını kullanarak da yapabiliyorlar.

Ayrıca görsel bir teslimat hizmeti ekliyorlar, müşterilere teslimatları hakkında güncellemeler sağlıyorlar ve siparişi mutfağınıza koyduklarını görebilmeniz için görsel bağlantıya izin veriyorlar.

Ayrıca, Walmart mobil uygulaması artık görsel arama sunarak müşterilerin aradıkları ürünü yazıp mağaza haritasında bulmalarına olanak tanıyor.

Sağlıkta dijital dönüşüm örnekleri

Sağlık hizmetleri genellikle hasta tarafında dijitalleşmede geride kalıyor, ancak hastalar için e-portallar, gerçek zamanlı sağlık izleme ve sanal sağlık ziyaretleri gibi dijital inovasyon girişimlerini görmeye başlıyoruz.

Yenilik, hasta-kurum ilişkisini geliştirmekte ve daha iyi sağlık sonuçlarına ve sağlık hizmeti kararlarına katılıma yol açmaktadır .Sağlık sektörünün çoğunun, özellikle yaşlılar gibi belirli nişlerin sıkıntı çektiği yer, gelen hastaları ve bununla birlikte gelen uygun belgeleri yönetmektir. Örneğin, yaşlı bakımındaki birçok dijital pazarlama departmanı, hastalarının çoğu hastanelerden veya diğer bakım tesislerinden geldiği için sevklere güvenir.

Kentucky’de yaşayan Atria Senior, müşteri adaylarını web sitelerinde takip etmek için ihtiyaç duydukları tüm özelliklerle tamamlanmış bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi kurarak potansiyel müşteri yönetimi sorununu çözdü – “ihtiyaç” kelimesini sohbet robotlarıyla ne sıklıkta kullandıkları; satış ekibi için işaretleme eylemleri; ve potansiyel müşterilerin çeşitli topluluklarıyla nasıl etkileşime girdiğini belirlemek.

Ayrıca, ailelerin pandemi boyunca sevdikleriyle bağlantı kurmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan bir etkileşim uygulaması geliştirdiler. Buna ek olarak, daha verimli zaman yönetimi ve hastalarının tedavisi için bir bakım yönetimi uygulaması başlattılar.

Pazarlamada dijital dönüşüm örnekleri

Pazarlama teknolojisi veya martech, 8.000’den fazla ürün seçeneğiyle kalabalık bir iş alanıdır. 2011-2020 yılları arasında, alandaki ürün büyümesi %5.233’e ulaştı. Martech, hemen hemen her sektöre nüfuz ediyor.Artık dijital varlık yönetimi (DAM) ve ürün bilgi yönetimi (PIM) ile pazarlama kaynakları yönetimi (MRM) ve içerik yönetim sistemlerini (CMS) içeren bir platformlar manzarası var.

Pazarlama otomasyonu, kişiselleştirme ve CRM çözümleri var.SEO açısından, web tarayıcıları ve analiz araçlarının yanı sıra sıralama izleyicileri ve AI tabanlı optimizasyon derecelendirme araçları vardır.

Ulaşımda dijital dönüşüm stratejisi örnekleri

Tesla, birçok otomobil üreticisini yeni bir rekabet türüne itti. Küresel ısınmayla ilgili endişelerin artması ve dünyanın petrole aşırı güven duymasıyla, otomotiv sektörü son zamanlarda elektrifikasyon ve otonom sürüşe doğru bir hareketi benimsedi.

Bunu bir adım öteye götüren Smart Eye gibi teknolojiler, yapay zeka tabanlı sürücü izleme sistemleri ve otomotiv iç algılama çözümleri sunar.

Bu teknolojiler, sürücülerin dikkatlerinin dağıldığını, uykuya daldığını veya kendilerini ve yolcularını başka bir şekilde tehlikeye attığını tespit ederek sürüşü çok daha güvenli hale getiriyor.

Otomotiv dijitalleşmesindeki diğer değişimler arasında otonom filo araçları , filoların elektrifikasyonu , CO2 nötr kamyonlar ve holografik kaplamalar yer alıyor. Açıkçası, otomotiv endüstrisi operasyonları, performansı ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kendisini yeniden şekillendiriyor.

Diğer bir örnek ise yakın zamanda bir robotik şirketi olan Boston Dynamics’i satın alan Hyundai’dir. Amaç, arabalarını meta evrenine götürmek ve yeni, gelişmiş robotik yeteneklere dayalı bir öncü olmaktır.

Sigortacılıkta dijital dönüşüm örnekleri

Sigorta, çok fazla geleneğe sahip bir endüstridir. Ancak, artık sigorta pazarında daha önce hiç olmadığı kadar yenilik görmeye başlıyoruz .

Bu, müşteri deneyimiyle ilgili önemli teknolojik değişiklikleri içerir. Telematik sürücü davranışı izleme, belge erişimi kolaylığı ve yalnızca telefonunuzdan talepte bulunma kolaylığı gibi değişimin çoğunu çevrimiçi portallar yönlendiriyor.

Değişikliklerin çoğu artımlı, hatta belki standart olsa da, ileriye doğru yeni bir yol çizen birkaç şirket var. Hollandalı bir sigorta şirketi olan Kroodle , müşterileriyle tamamen sosyal medya aracılığıyla etkileşime giriyor. Müşteriler hak talebinde bulunmak, fiyat teklifi almak ve hizmet talep etmek için bir Facebook uygulamasını kullanır.

Farmers Insurance artık risk ve hasar değerlendirmeleri, çatı denetimleri ve daha fazlasını yapmak için insansız hava araçlarını kullanıyor. Drone’lar şirkete Nesnelerin İnterneti (IoT) kullanılarak bulut bilgi işlem aracılığıyla bağlandığından, çok daha hızlı değerlendirme sonuçları için veri analitiğini anında iletebiliyorlar.

Yemek servisi ve süpermarketlerde dijital dönüşüm örnekleri

Dijital dönüşüme yönelik bir diğer adım, izleyicileriniz için işleri daha kolay hale getirmek olabilir. Örneğin Dominos’u ele alalım . 2011’de Domino’s, akıllı telefonu olan bir kişinin trafik ışığının yeşile dönmesinden sonraki 17 saniye içinde pizza sipariş etmesini kolaylaştırmak için yola çıktı.

O andan itibaren, Dominos bir pizza şirketinden bir teknoloji devine dönüştü. Müşterilerinin sipariş vermesi ve yerleştirmeden teslimata kadar sipariş ilerlemesini izlemesi için bir uygulama oluşturdular.

Dahası, otonom araçlar ve elektrikli bisikletler dahil olmak üzere sayısız ek dijital girişime yatırım yaptılar. Yenilikler, artık pizza zinciri için tüm küresel perakende satışların çoğunluğunu oluşturan dijital satışlarla sonuçlandı.

Operasyonların ve müşteri katılımının bu tür dijitalleştirilmesi, Dominos’u rakiplerinden ayırmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda müşterileri memnun etmeye de yardımcı olur.

Yıllık cirosu 10,8 milyar doları aşan süpermarket zinciri Wegmans , dijital dönüşümün mükemmel bir örneğidir. Müşterileri, alışveriş yaparken uygulamaları aracılığıyla kendi yiyeceklerini tarayabilir ve paketleyebilir. Ardından müşteriler, satın alma işlemini tamamlamak için çıkışta bir kioskta ödeme yapar.

Bu, ödeme süresini kısaltır ve markaya alışveriş davranışı (müşterilerin mağazada ne kadar süre geçirdikleri ve hangi ürünleri hangi sırayla taradıkları vb.) hakkında derinlemesine bilgiler sunar.

Türkiye’de Dijital Dönüşüm

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2022 Raporuna göre, Türkiye’nin 2022 yılı dijital dönüşüm endeksi 5 üzerinden 3,12 olarak ölçüldü ve son iki yıldaki artış eğilimini korudu. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2,94 iken 2022’de 3,12’ya yükseldi. Geçen yıl uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede “ortalama” kategorisinde yer aldı. Raporun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin önündeki yeni fırsatları değerlendirebilmesi için dijital dönüşüm yolunda hızlı adımlar atması gerektiğine dikkat çekildi.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki gelişmelerin ekonomik ve sosyal hayatın her alanında önemli dönüşümlere yol açmaya devam ediyor. Bunun belki de en çarpıcı göstergesi tüm dünya ile birlikte yaşadığımız COVID-19 salgın süreci oldu.

Pandemi ile mücadelede ve eğitimden ekonomiye hayatın olağan akışının devam etmesinde bilgi ve iletişim teknolojileri çok önemli rol oynadı. Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri açısından durumuna bakıldığında birçok ülkenin önünde olmasına rağmen lider ülkeler arasında çok mesafe olduğunu görüyoruz.

Türkiye’nin bu ortalama performansını biraz detaylı incelersek, ülkedeki yeni teknolojilerden yararlanma kapasitesinin bölgelere göre büyük farklılıklar gösterdiğini görüyoruz.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün hızlanması 4 ana başlık altında toplanmaktadır;

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Vizyonun Güçlendirilmesi
Girişimci Ekosisteminin Geliştirilmesi
Altyapı Yatırımlarının Hızlandırılması
Nitelikli İşgücü Kaynağının Geliştirilmesi

Sıkça Sorulan Sorular

20 Haziran 2015 tarih ve 454 numaralı tebliğ ile 2014 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 2015 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren kapsama dâhil edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun;

5 Mart 2010 tarih ve 397 numaralı tebliği ile e-Fatura,

14 Aralık 2014 tarih ve 421 numaralı tebliğ ile e-Defter,

30 Aralık 2013 tarih ve 433 numaralı tebliğ ile e-Arşiv uygulamaları hayata geçti.

454 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince;

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e Fatura olarak düzenlemektedir.

433 numaralı tebliğ gereğince, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

e-posta: Bürokratik süreçlerdeki dilekçelerin dijital versiyonu

Kayıtlı elektronik posta (KEP): e-postanın, e-imza ve zaman damgası ile gönderimdeki tüm adımları kayıt altına alarak yasal geçerliliği olan iletişim türü.

e-fatura ve e-arşiv: Kağıt faturaların dijital versiyonu

e-defter: Yevmiye defteri ve defteri kebirin dijital versiyonu

e-imza: Hayatımızın her evresinde yer alan ıslak imzanın dijital versiyonu

e-devlet: Devlet dairelerinde fiziki olarak bulunmamızı ve sıra beklememizi sona erdiren dijital devlet kurumları

e-ticaret: Fiziki dükkan ve alışverişleri dijital ortama taşıyarak mekandan bağımsız ürün ve hizmetlerin özgürce alınıp satılabildiği dijital süreç

e-bilet: Yolcu ve havayolu şirketi arasında kağıt bilet kullanımını ortadan kaldıran biletleme sistemi

Zaman ve para tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmeler.

Her şey dijital ortama taşındığı için kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar. Gereksiz iş yükü azalır, verimlilik artar, zamandan kazanılır, ticaret hızlanır. Odalar dolusu klasörlenmiş fatura arşivleri ve saklama masrafları tarih olur.

Dijital dünyadaki anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır, kaybolma yaşanmaz, gerektiğinde eski evraklara saniyeler içerisinde ulaşılır. Kağıt kullanımı en düşük seviyeye indiğinden, her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenir.

Perakendeden enerjiye, eğitimden sağlık sektörüne, hizmet sektöründen imalat sektörüne kadar aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde uygulanabilir.

Öncelikle yasal zorunluluklar ve mevzuatları inceleyerek mutlaka dönüşüm kapsamında olması gereken noktaları belirleyin. Yasal zorunluluklar dışında firmanızın ihtiyaçlarını düşünerek size en çok verimlilik ve tasarruf sağlayacak dönüşümleri kalemlerini seçin.

İşinize Değer Katın

Dijital Dönüşümünüz İçin Uçtan Uca Hizmetler

E-ihracat

Küresel pazarlara açılmak ve ürünlerinizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilere…

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Endüstri 4.0 ile iş süreçlerinizi dijitalleştirerek verimliliği artırmak…

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile iş süreçlerinizi…

Yapay Zeka

Yapay Zeka Günümüzün hızla değişen dijital dünyasında, rekabetçi kalmak ve…

Akıllı Şehir

Akıllı Şehir Akıllı şehirler, yaşam kalitesini artırmak, kaynakları daha verimli…

Dijital Dönüşüm

Hakkında Bilgi Alın

Thro, müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi ve üstün hizmet anlayışı ile fark yaratıyor.

Yüksek kalite standartları

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Yenilikçi çözümler

Hızlı ve güvenilir  Dijital Dönüşüm   Yüzlerce
   Markanın Tercihi;