GENEL BAKIŞ

Bu Domain Kayıt Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ile Kanhan Teknoloji ve Yazılım Anonim Şirkeri (Thro.com.tr ) arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme Thro.com.tr Domain Kayıt hizmetlerini kullanımınızla ilgili şartları ve koşulları belirler. Biz, bize veya bizim gibi terimler Thro.com.tr anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri terimleri”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

Bu sözleşme ile kabul ettiğiniz ve onay verdiğiniz konular:

(i) Thro.com.tr, karar yetkisi kendine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi ve burada bahsedilen politikaları veya sözleşmeleri dilediği zaman değiştirebilir ve bu değişiklikler veya düzeltmeler Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olur ve (ii) söz konusu değişiklikler veya düzeltmeler yapıldıktan sonra bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri kullanmanız bu Sözleşmenin son halini kabul ettiğiniz anlamına gelir. En son güncellendiği haliyle bu Sözleşme’ye tabi olmayı kabul etmiyorsanız bu Site’yi veya bu Site’de bulunan Hizmetler’i kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, Thro.com.tr size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere müşteri hesabı (“Müşteri Hesabı”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. Thro.com.tr böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Thro.com.tr İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (“ICANN”) tarafından akredite Domain kayıt kuruluşlarının bayisidir.

Thro.com.tr şirketinin, bu Sözleşme’yi (i) ICANN ve/veya (ii) söz konusu TLD için veya ülke kodu üst düzey Domain (“ccTLD”) için geçerli kayıt tarafından sağlanan şartlar ve koşullara uyacak şekilde değiştirebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. “Kayıt Hizmeti Sağlayıcı” ifadesi; kayıt hizmetlerini, geçerli TLD veya ccTLD için Kayıt Operatörü adına çalıştırma ve yönetme sorumluluğu bulunan hizmet sağlayıcıya atıfta bulunur.

TÜM KAYITLARA ÖZEL HÜKÜMLER

Aksi belirtilmediği takdirde, aşağıdaki Bölüm 2 hükümleri gelen olarak sunduğumuz tüm TDL’ler için geçerlidir. TLD veya ccTLD alan adlarına özel hükümler bu Sözleşmenin ilerleyen bölümlerinde belirtilmiştir.

Kayıt İlkeleri. Domain adresinizin kaydı için geçerli tüm Kayıt İlkelerine (bu Sözleşmede yukarıda açıklandığı şekilde) bağlı olacağınızı kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, Domain kaydının yapıldığı TLD’nin Kayıt Operatörü, bu Sözleşmenin beyan edilen üçüncü taraf lehtarıdır ve lehtarı olacaktır. Böylece bu sözleşmenin tarafları; Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar haklarının verildiğini ve Kayıt Operatörünün, ilgili TLD için Domain kayıt kuruluşu olma konusunda Thro.com.tr ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü taraf lehtar haklarına dayanarak hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar hakları bu Sözleşmenin herhangi bir feshi ile iptal edilmez.

Kayıt Gereklilikleri. Herhangi bir TLD veya ccTLD’nin uygunluk ( örn. .JP, .EU vb. için ikamet), geçerlilik (örn. DNS doğrulama) veya diğer kimlik doğrulama gereksinimlerini TLD içinde bir Domain adresini kaydetmek için koşul olarak gerektirmesi kaydıyla, bir başvuru göndererek veya Domain adresinizi kaydettirerek veya yenileyerek (a) Domain adresinin kaydedilmesi veya yenilenmesi için sağlanan tüm bilgilerin (varsa destekleyici tüm belgeler de dahil) doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını ve başvurunun iyi niyetle yapıldığını; (b) Domain kaydının süresi boyunca geçerli TLD’ye yönelik Kayıt İlkelerinin öngördüğü uygunluk ölçütlerini karşıladığınızı ve karşılamaya devam edeceğinizi; (c) daha önce, Domain için aynı uygunluk ölçütlerini kullanarak başka bir Domain kayıt kuruluşuna bu kayıt kuruluşunun reddettiği bir başvuru göndermediğinizi beyan ve garanti eder (geçerliyse); (d) Domain, kayıt için kabul edilse bile Domain adresini kaydetme yetkinizin, Domain adresine ilişkin yetkisi olduğunu öne süren diğer kişiler tarafından engellenebileceğini kabul ve beyan eder ve (e) gerekli garantilerden herhangi birinin yanlış, eksik veya yanıltıcı bulunması durumunda Kayıt veya Domain kayıt kuruluşunun, Domain kaydını iptal edebileceğini kabul ve beyan edersiniz.

Mülkiyet. Bir Domain kaydının, sizin için, Domain kayıt kuruluşu veya diğer herhangi bir kişi için, Domain olarak kullanılan ada veya Domain kaydına ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı teşkil etmediğini ve bir Domain adresinin Domain Kayıt Kuruluşuna girişinin, Domain olarak kaydedilen Domain adresinin kanıtı veya sahipliği olarak yorumlanmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Hiçbir şekilde herhangi bir Domain kaydına ilişkin bir mülkiyet hakkını transfer etmeyecek veya transfer girişiminde bulunmayacak ya da bir Domain kaydını güvenlik amacıyla devretmeyecek veya devretme girişiminde bulunmayacak ya da diğer herhangi bir şekilde ipotek etmeyecek veya ipotek etme girişiminde bulunmayacaksınız.

ICANN Gereklilikleri. Her geçerli Kayıt Operatörü’nün, ICANN ile kendisi arasındaki Kayıt Sözleşmesi’ne ve ICANN ile arasındaki diğer herhangi bir düzenlemeye uygun şekilde izleme sorumluluğu olan ICANN gereksinimlerine, standartlarına, politikalarına, prosedürlerine ve uygulamalarına tabi olmayı da kabul edersiniz.

Domain Kayıt Kuruluşunun Tazmini. Herhangi bir şekilde Domain kaydınızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan makul yasal ücretler ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere bilinen veya bilinmeyen tüm iddialar, hak talepleri, zararlar, kayıplar, maliyetler, masraflar, dava nedenleri veya diğer her türlü yükümlülük açısından, kullanım, kayıt, uzatma, yenileme, silme ve/veya transfer ve/veya geçerli hükümlerin veya kayıt ile ilgili koşulların veya hükümlerin ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kayıt Operatörü’nü Kayıt Hizmeti Sağlayıcısı’nı ve onun alt yüklenicilerini, bağlı kuruluşlarını, iş ortaklarını, bölümlerini, hissedarlarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, muhasebecilerini, avukatlarını, sigortacılarını, aracılarını, seleflerini, haleflerini ve vekillerini tazmin etmeyi, savunmayı (talebi takip eden 30 gün içinde)kabul edersiniz.

Domain Kayıt Kuruluşunun veya Kayıt Operatörünün makul olmayan nedenlerle geri alınmayacak olan önceden yazılı onayını almadan bu türde tazmin edilebilir bir iddianın çözümüne ve ara buluculuğuna dahil olmayacaksınız ve bu tazminat yükümlülüğünün Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesinden veya süresinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacağını kabul edersiniz. Hiçbir koşulda kayıt operatörü, yükümlülüğün sözleşme temelinde beyan edilmiş olmasından bağımsız olarak ve kayıt operatörü zarar olasılığıyla ilgili bilgilendirilmiş olsa dahi, kâr veya itibar kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, sonuçsal, özel, örnek niteliğinde veya cezai zarar, haksız muamele (ihmal dahil), açık veya örtülü garantilerin ihlali, bu sözleşme’nin veya onun dahil edilen sözleşmelerini ve politikalarının ihlali, domaini kullanamamanız, veri veya dosya kaybınız açısından size veya diğer herhangi bir kişiye karşı sorumlu değildir.

Denetime Tabi TLD’ler. Herhangi bir “Denetime Tabi” TLD içinde Domain kaydı için, kaydınızın aşağıdaki ek gereksinimlere tabi olduğunu onaylar ve kabul edersiniz: (a) gizlilik, veri toplama, tüketici koruması (yanıltıcı davranışla bağlantılı olanlar dahil), adil kredilendirme, alacak tahsil, organik tarım, verilerin ifşası ve finansal açıklamalarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm geçerli yasalara uymanız gerekir; (b) sağlık ve finansla ilgili hassas veriler topluyor ve saklıyorsanız geçerli yasaların tanımladığı şekilde bu hizmetlerin sunulmasıyla orantılı şekilde makul ve uygun güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir. Denetime tabi TLD’lere şunlar dahildir: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise,.reisen,.coop,.bank,.aero,.travel.

Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD’ler. Denetime Tabi TLD’lere ilişkin gereksinimlerin yanı sıra Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD’lere kayıt şu gereksinimlere tabidir: (a) şikayetlerin bildirimi veya kayıt kötüye kullanım raporları için, güncel tutulması gereken yönetici ilgili kişisi bilgilerinin yanı sıra ilgili mevzuatın veya Sektördeki öz denetim kuruluşlarının temel iş yerlerindeki iletişim bilgilerini sağlarsınız; (b)söz konusu Yüksek denetime tabi TLD ile ilişkili sektöre katılımınız için gerekli yetkilere, ayrıcalıklara, lisanslara ve/veya diğer ilgili referanslara sahip olduğunuzu beyan edersiniz ve (c) söz konusu Yüksek Denetime Tabi TLD ile ilişkili sektöre katılım için yetkilerinizin, ayrıcalıklarınızın, lisanslarınızın ve/veya diğer ilgili referansların geçerliliğine ilişkin, esasa dayalı tüm değişiklikleri bildirerek ilgili düzenlemelere ve lisans koşullarına uymaya ve genel olarak hizmet sundukları tüketicilerin ilgi alanlarında faaliyet göstermeye devam ettiğinize dair teminat sağlarsınız. Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD’lere şunlar dahildir: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (ve IDN dengi xn--30rr7y), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung ve .wtf. .doctor uzantısı için, kendini lisanslı sağlık görevlileri olarak kabul eden Domain sahiplerinin, talep edildiği takdirde Domain Kayıt Kuruluşu ve Kayıt Sorumlusu’na ilgili lisansa sahip olduklarını göstermeleri gerekir.

Özel Güvenlikli TLD’ler. Denetime Tabi ve Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD’lere yönelik gereksinimlerin yanı sıra, “Özel Güvenlikli” TLD içinde yer alan herhangi bir Domain adresini kaydettirerek, sizin veya işletmenizin, böyle bir ilişki, sponsorluk veya onaylama mevcut değilse, bir veya birden fazla ülkenin veya hükümetin askeri güçleri ile ilişkili olduğu, sponsorluğunda bulunduğu veya onaylandığı yönünde yanlış izlenim bırakmayı veya sahte olarak ima etmeyi önlemek için makul adımları atmayı kabul edersiniz. Özel Güvenlikli TLD’lere şunlar dahildir: .army, .navy, .airforce

Üçüncü Taraf Lehtar. Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, Domain kaydının yapıldığı TLD’nin Kayıt Operatörü, bu Sözleşmenin beyan edilen üçüncü taraf lehtarıdır ve lehtarı olacaktır. Böylece bu sözleşmenin tarafları; Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar haklarının verildiğini ve Kayıt Operatörünün, ilgili TLD için Domain kayıt kuruluşu olma konusunda Thro.com.tr ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü taraf lehtar haklarına dayanarak hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar hakları bu Sözleşmenin herhangi bir feshi ile iptal edilmez.

Değişken ve Tek Tip Olmayan Fiyatlandırma. Belirli TLD’lerdeki belirli alan adlarının Kayıt İlkeleri tarafından değişken fiyatlı olacak şekilde belirlendiğini (örn. standart – premium adlar) ve/veya tek tip olmayan yenileme fiyatının olabileceğini onaylar, anlar ve kabul edersiniz.

Gizlilik veya Vekalet Kullanımı Kısıtlaması. Belirli piyasalarda, ülkelerde ve bölgelerde veya belirli TLD’ler için özel veya vekalet TLD kayıtları satın almanıza izin verilmeyebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Bu gibi durumlarda, tüm TLD kayıtlarını; geçerli, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti ettiğiniz kişisel bilgilerinizi kullanarak gerçekleştirmelisiniz.

KAYIT VE ÖDEMELER

Bu Sitede, Hizmetleri sipariş ettiğinizde satın almış veya edinmiş olduğunuz Hizmetler için çıkarılan tüm fiyatları ve ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Thro.com.tr, ücretlerini ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutar ve söz konusu değişiklikler veya düzenlemeler bu Sitede çevrimiçi olarak yayınlanır ve size başka bir bildirimde bulunulmadan derhal geçerli olur. Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler ve düzenlemeler, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur.

* Yenileme fiyatı asıl yenileme tarihinden önce değişikliğe maruz kalabilir.

Bu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetlere yönelik ücretlere, https://www.thro.com.tr/domain-fiyatlari adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

3.1 DOMAİN YENİLEME ŞARTLARI

Tüm yenilemeler, zaman zaman üzerinde yapılan değişikliklerle bu Sözleşmenin artlarına tabi olacaktır ve Siz de yenilenen tüm alan adları için bu Sözleşmenin şartlarına (değiştirildiği şekilde) tabi olacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Domain yenileme ücretleri iade edilemez. Herhangi bir nedenle Thro.com.tr, kayıtlı Ödeme Yönteminizden ödeme alamazsa ve bildirimlerimize yanıt veremezseniz Domain kaydınızın süresi dolar.

Belirli ccTLD’ler (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .fr, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) gibi domain uzantılarını bitiş tarihinden 15 gün önce yenilemelisiniz.

Thro.com.tr hizmetinin, iptal edilen ve bu Sözleşme’de verilen süreler içinde yenileyemediğiniz alan adlarından sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz. Herhangi bir koşulda, Domain adresinizi zamanında yenileyemezseniz, ek ücretler geçerli olabilir. Domain kaydınızla birlikte gizlilik hizmetlerine, korumalı kayda veya diğer herhangi bir benzer hizmete kaydolduysanız, Domain kaydınızın yenilenme zamanı geldiğinde, önceden iptal etmediğiniz sürece bu hizmetler otomatik olarak yenilenir ve geçerli ek yenileme ücretleri için sizden ödeme alınır.

Bu Sözleşmede belirtilen süreler içinde Domain adresinizi yenilememeniz durumunda Thro.com.tr şirketinin, kendi takdirine bağlı olarak, süresi dolmuş Domain adresinizi sizin adınıza yenileyebileceğini kabul edersiniz. Thro.com.tr , süresi dolmuş Domain adresinizi sizin adınıza yenilemeye karar verirse Yenileme Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süreniz olur ve bu süre içinde yenileme için Thro.com.tr ücretlerini ödeyerek Domain adresinizi elinizde tutabilirsiniz. Yenileme Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süresi şu anda on iki (12) gündür ancak bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir.

Belirli ccTLD’ler (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .fr, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) için, Domain adresinin sona erme tarihinden sonra Yenileme Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süresi sunulmaz. Yenileme Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süresi sırasında yenileme için Thro.com.tr tarafına ücret ödememeniz durumunda Domain adresiniz askıya alınır ve silinmek üzere işaretlenir. Bundan sonra, Domain adresinizin süresi dolmuş Domain açık artırması teklifine tabi olmaması ve Thro.com.tr kurtarma ücreti ödemeniz şartıyla, Domain adresinizi kullanmak için 30 güne kadar bir kurtarma süresi olabilir.

Ödeme ile kurtarma ücreti, ödeme sırasında gösterilir ve bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Ödeme ile kurtarma amaçlı 30 günlük süre sona ermeden önce Domain adresinizi kurtarmazsanız Thro.com.tr kendi takdirine bağlı olarak Domain adresinizi silebilir veya sizin adınıza başka bir Domain sahibine transfer edebilir. Kurtarma süresinde Domain adresiniz park edilebilir.

Domain adresinizin silinmesi durumunda Kayıt, Thro.com.tr tarafına kullanma ücreti ödeyip Domain adresinizi kullanmaya devam edebileceğiniz 30 günlük bir Ödeme ile Kurtarma Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süresi sunar. Ödeme ile kurtarma ücreti, ödeme sırasında gösterilir ve bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Domain adresinizi Kaydın Ödeme ile Kurtarma Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süresinin sonuna kadar kurtarmazsanız Domain adresiniz Kayıt tarafından, ilk gelenin kaydedebileceği şekilde kullanıma sunulur.

Yenileme Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süreleri ve Ödeme ile Kurtarma Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süreleri farklı ccTLD’ler için değişiklik gösterir. Lütfen ilgili TLD’ye özel şartlara bakın. Bu paragrafın hükümleri ile ccTLD şartları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda ccTLD şartları geçerli olacaktır.

Kayıt süre sonu bildirimi politikamıza https://www.thro.com.tr/domain-yenileme adresinden ulaşabilirsiniz.

3.2 ÜCRETSİZ ÜRÜN ŞARTLARI

Bir Domain adresinin kaydıyla birlikte ücretsiz ürünler almanız durumunda söz konusu ürünlerin yalnızca geçerli bir satın alma işlemiyle kullanılabileceğini ve Domain adresinin silinmesi veya iptal edilmesi durumunda feshedilebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Ücretsiz alan adları için, kayıttan sonraki beş (5) gün boyunca, söz konusu ücretsiz Domain ile ilişkili hesabı değiştirmeyeceğinizi kabul ve beyan edersiniz. Ücretsiz bir Domain adresinin, başka bir Domain adresinin kaydıyla birlikte sunulması durumunda ve ücretli Domain kaydı başarısız olursa kendi takdirimize bağlı olarak ücretsiz Domain adresinin kaydını silebilir veya ödenen tutar ile ücretsiz Domain adresinin değeri arasındaki farklı iade edebiliriz. Promosyon teklifleriyle ilişkili başarısız kayıtlar; kendi takdirimize bağlı olarak, ücretsiz veya indirimli ürünün silinmesiyle veya kayıtlı Domain fiyatı ile indirimli ürünün değeri arasında denkleştirme yapılmasıyla sonuçlanabilir.

3.3 SÖZLEŞME ŞARTLARI ve TRANSFERLER

Bu Sözleşme’nin şartları Thro.com.tr üzerinden kayıtlı bir Domain adresiniz olduğu sürece geçerli ve tam yürürlükte kalacaktır.

İlk kayıt tarihinden sonra ilk altmış (60) gün içinde, Thro.com.tr ile kaydedilen herhangi bir Domain adresini başka bir Domain kayıt kuruluşuna transfer etmemeyi kabul edersiniz. Herhangi bir Domain adresini Hesap Değişikliğini takip eden on (10) gün boyunca transfer edemeyeceğinizi kabul edersiniz.

Ayrıca bir Domain sahibinin bir Domain adresini üç (3) gün kullanıp iptal ettikten sonra kayıt ücretinin tamamını iade alabilme imkanını bir Domain adresinin pazarlama veya kullanım avantajlarını değerlendirerek “Domain denemesi” faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğinizi kabul edersiniz. Thro.com.tr, (karar takdir yetkisi Thro.com.tr tarafına ait olmak üzere) “Domain denemesi” yaptığınıza karar verirse, Thro.com.tr (a) sizden küçük bir ücret alma (bu ücret düzenlenen para iadelerinden düşülür) veya (b) iptal/para iadesi talebinizi tamamen reddetme haklarını saklı tutar. Thro.com.tr dolandırıcılık veya kontrolünüz dışındaki diğer faaliyetler nedeniyle üç (3) günlük ödemesiz dönemde Domain adresinizi iptal ederse Thro.com.tr sizden hiçbir bir ücret talep etmez. Üç (3) günlük ilk kullanım süresi, para iadesi yapılmayan Premium Alan Adları için geçerli değildir.

3.4 BİLGİ GÜNCELLEME SORUMLULUĞU

Başvuru ve/veya kayıt sürecinin bir parçası olarak sağladığınız bilgilerden herhangi biri değiştiğinde beş (5) iş günü içinde Thro.com.tr şirketine bildirimde bulunmayı kabul edersiniz. Bu bilgilerin geçerli ve doğru olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir nedenle Thro.com.tr hizmetine başlangıçta ve sürekli bir şekilde doğru ve güvenilir bilgi sağlayamamanız bu Sözleşme’nin somut bir ihlali olarak kabul edilecek ve Domain adresinin askıya alınması ve/veya iptali için temel teşkil edecektir. Herhangi bir nedenle Thro.com.tr tarafından, sağladığınız bilgilerin geçerliliğini belirlemek için yapılan herhangi bir sorguyu beş (5) iş günü içinde yanıtlayamamanız da bu Sözleşme’nin somut bir ihlali olarak kabul edilecek ve Domain adresinin askıya alınması ve/veya iptali için temel teşkil edecektir. Domain adresinizi satın aldığınıza ilişkin makbuz kaydının bir kopyasını bulundurmayı kabul edersiniz.

Kaydettirdiğiniz her bir Domain için aşağıdaki iletişim verilerinin gerekli olduğunu kabul edersiniz: posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ,teknik ilgili kişinin, yönetici ilgili kişisinin ve faturalandırma ilgili kişisinin aynı iletişim bilgileri.

Domain kaydının, tamamen veya kısmen, yetkili bilgilerinizin, bu bilgilerin örneğin ABD ile AB arasında, uluslararası sınırlardan aktarılmasını gerektirebilecek Domain kayıt yönetimi amacı ile kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, yayınlanması, değiştirilmesi ve diğer işlemlere tabi tutulması için kayıt operatörü ile paylaşılmasını kabul eder ve onaylarsınız. Bu bilgiler; ICANN gereklilikleri veya belirli ccTLD’lere (.am, .au, .com.au, .net.au, .org.au, .ca, .cz, .fr, .it, .jp, .co.jp, .kr, .co.kr, .ne.kr, .re.kr, .no, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .vg, .se, .so, .sg, .com.sg, .tw, .com.tw, .net.tw, .org.tw, .uk, .co.uk, .me.uk, .org.uk, .us) ilişkin gereklilikler uyarınca, kayıt operatörü tarafından WHOIS veya vekil protokol (topluca da “WHOIS” Dizini olarak anılacaktır) üzerinden herkese açık hale getirilebilir, bu, kontrolünün ötesindedir ve Thro.com.tr kontrolüne tabi değildir..

Hem Thro.com.tr hem de kayıt operatörünün, bu bilgileri bir üçüncü taraf emanet hizmetinde arşivlemesi gerekebilir. İşbu Sözleşme ile tüm bu gereksinimler ve ifşalar için onay ve izin verirsiniz. Ayrıca bir üçüncü tarafla ilgili bilgi sağlıyorsanız üçüncü tarafa ifşayı ve ifşanın amacını bildirdiğinizi ve bu ifşa için üçüncü tarafın onayını aldığınızı da kabul ve beyan edersiniz. Domain Kayıt Kuruluşu, verileri bu Sözleşme’ye aykırı bir şekilde işlemeyecektir. Domain Kayıt Kuruluşu, verileri kayba veya kötüye kullanıma karşı korumak için makul önlemleri alacaktır.

Kaydettirdiğiniz her bir Domain için, ICANN veya kayıt kuruluşu politikaları ile belirlendiği şekilde, aşağıdaki bilgilerin WHOIS Dizininde herkese açık hale getirileceğini kabul edersiniz:

Domain;
Adınız ve posta adresiniz;
Teknik kişiler ve yönetici ilgili kişileri için ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
Birincil ve ikincil ad sunucuları için internet protokolü numaraları;
Ad sunucularının ilgili adları ve
İlk kayıt ve sona erme tarihi.
Birincil ad sunucusunun ve ikincil ad sunucusunun adı,
Domain kayıt kuruluşunun kimliği.
ICANN tarafından izin verildiği ölçüde Thro.com.tr hizmetinin, kayıt sürecinde sağladığınız herkese açık bilgilerden yaralanabileceğini kabul edersiniz. Kişisel bilgilerini edindiğiniz kişilere sağlamayı kabul ettiğiniz Domain adresinin yeniden satışı için faaliyette bulunduğunuz takdirde kişisel bilgilerin, ICANN politikası uyarınca olası kullanımlarına ilişkin bilgiler. Ayrıca sağladıkları bilgilerin bu tür kullanımı için söz konusu kişilerin onayını ve bu onayın kanıtını almayı da kabul edersiniz.

Thro.com.tr tarafının, (a) satılan ve alınan Domain adresinin ismi (b) satılan ve alınan Domain adresinin fiyatı ve (c) satış veya alım saati ile ilgili bilgileri dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere web sitesinde bulunan alan adlarının alımı ve satışı ile ilgili bazı bilgileri kamuoyuna duyurup paylaşma hakkı olduğunu onaylarsınız.

CIRA tarafından veya kural ya da politika oluşturma denetim ve yetkisine sahip herhangi bir il veya eyalet yönetimi tarafından oluşturulan kurallar ya da politikalar da dahil olmak üzere mevcut olan veya gelecekte geçerli olacak kurallara ya da politikalara uyabilmemiz için işbu Sözleşme ile bize, bir Domain adresine başvururken sizden sağlamanız istenen aşağıdaki bilgileri etkileşimli ve herkese açık olarak erişilebilen bir kayıt veritabanı yoluyla üçüncü taraflara ifşa etme hakkı tanırsınız:

Sizin tarafınızdan kaydolunan alan adları ve alt alan adları;
Kuruluşunuzun adı, türü ve posta adresi;
Domain adresiniz veya alt alan adlarınız için teknik ve yönetici ilgili kişilerinin adları, pozisyonları, posta adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve varsa faks numaraları;
Domain adresiniz veya alt Domain adresiniz için en az iki (2) ad sunucusu ana bilgisayar adının (biri birincil ve en az biri ikincil) tam ana bilgisayar adları ve İnternet protokolü (IP) adresleri. En fazla altı (6) ad sunucusu belirtilebilir. Bir ana bilgisayarda birden (1) fazla IP adresi varsa virgülle ayrılmış bir liste kullanın;
Bu ad sunucularının ilgili adları;
Kaydın ilk oluşturulma tarihi ve
Kayıt süresinin dolduğu tarih.
Bu bilgileri toplu olarak üçüncü tarafların kullanımına sunmamız gerekebilir. Bu bilgileri CIRA’ya veya takdir yetkisi bize ait olmak üzere başka bir üçüncü tarafa transfer edebilir veya atayabiliriz.

3.5 DOMAİN İHTİLAFLARI

Domain ihtilafları konusunda https://www.thro.com.tr/domain-ihtilaflari adresinden detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

3.6 YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ, HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI, SÖZLEŞME İHLALİ

Bilginiz dahilinde, Domain adresinin kaydının veya doğrudan ya da dolaylı kullanım şeklinin herhangi bir üçüncü tarafın yasal haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul edersiniz. Gizlilik, veri toplama, tüketici koruması, adil kredi, alacak tahsili, organik tarım, verilerin ifşası ve finansal ifşalar ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm geçerli yasalara uyacaksınız. Sağlıkla ilgili ve finansal verileri topluyor ve bulunduruyorsanız, geçerli yasalar tarafından tanımlandığı şekilde bu hizmetlerle orantılı olarak makul ve uygun güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir. İlişkili kayıt tld dizesine ilişkin sektöre katılım için gerekli yetkiye, ayrıcalığa, lisansa ve/veya diğer ilgili yeterliliğe sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Yetkinizin, ayrıcalığınızın, lisansınızın ve /veya diğer ilgili yeterliliğinizin geçerliliğinde yapılan herhangi bir somut değişikliği bildireceksiniz. Domain kayıt kuruluşunu ve kayıt operatörünü ve onun yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve aracılarını Domain kaydından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm iddialar, zararlar, yükümlülükler, maliyetler ve masraflar (makul yasal ücretler ve masraflar) açısından tazmin edecek ve masun tutacaksınız. Bu yükümlülük, bu Sözleşme’nin veya Domain kaydının süresinin dolmasından veya feshedilmesinden sonra da geçerli kalacaktır.

Bu Sözleşmede belirtilen diğer olayların yanı sıra şunları da kabul edersiniz:

Bu Sözleşme’nin çözüme kavuşmamış bir ihlali söz konusu olduğunda veya o anda geçerli olan veya daha sonra ICANN tarafından uygulanacak herhangi bir politikanın, askıya alma veya iptal işlemi gerektirmesi durumunda Thro.com.tr tarafından sağlanan tüm hizmetleri kullanımınız, iptal veya askıya alma durumuna tabidir;
Herhangi bir Domain kaydınız, (a) Thro.com.tr veya kayıt operatörü tarafından Domain kaydında yapılan hataları düzeltmek için veya (b) herhangi bir Domain ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için ICANN tarafından uygulanan herhangi bir belirtim veya politika uyarınca ya da ICANN tarafından uygulanan belirtimlerle veya politikayla tutarlı herhangi bir Thro.com.tr prosedürü uyarınca askıya alma, iptal veya transfer durumuna tabi olacaktır.
Thro.com.tr ve Domain kayıt kuruluşunun, yalnızca Thro.com.tr veya Domain kayıt kuruluşunun kendi sınırsız takdirine bağlı olarak, şu durumlarda gerekli gördüğü şekilde herhangi bir kaydı ya da işlemi reddetme, iptal etme veya transfer etme veya herhangi bir Domain adresini kayıt kilidine, askıya veya benzer duruma alma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz: (i) İnternet ile ilgili genel olarak yetkili olduğu kabul görülen herhangi bir sektör grubunun izlediği belirtimlere uymak için (ii) herhangi bir Domain kaydı veya kayıt kuruluşu tarafından yapılan hataları düzeltmek ve bunların doğruluğunu ya da düzenin korumak, (iii) ücretlerin Domain kayıt kuruluşuna ödenmemesi durumunda, (iv) Domain kayıt kuruluşunun bütünlüğünü ve kararlılığını korumak için, (v) geçerli tüm mahkeme kararlarına, yasalara, devlet hükümlerine veya gereksinimlerine, kanun gerekliliklerine ya da anlaşmazlık çözümü süreçlerine uymak için, (vi) kayıt sözleşmesi de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmaksızın geçerli ICANN kurallarına veya düzenlemelere uymak için, (vii) kayıt operatörünün yanı sıra onun iş ortakları, bağlı kuruluşları, görevlileri, yöneticileri ve çalışanları tarafında hukuki veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için, (viii) bu Sözleşme’nin şartları uyarınca, (ix) aşağıdaki Bölüm 8’de açıklanan izinsiz etkinliklerin gerçekleşmesi halinde veya (x) bir anlaşmazlığın çözümü sırasında.

Bu Sözleşme’nin şart ve koşullarına ve herhangi bir Thro.com.tr kuralına veya politikasına tamamen uymamanız Thro.com.tr tarafından bu Sözleşme’nin somut ihlali sayılır ve Thro.com.tr size yazılı veya elektronik olarak (e-posta) bu ihlalin bildirimini sağlayabilir. Thro.com.tr için, Thro.com.tr yükümlülüklerinizi ihlal etmediğinize ilişkin somut kanıtı (10) iş günü içinde sağlamamanız durumunda Thro.com.tr, sizinle olan ilişkisini feshedebilir ve geçerli yasalara uygun şekilde Thro.com.tr için mevcut olan herhangi bir düzeltici işleme başvurabilir. Bu düzeltici işlem size bildirilmeden uygulanabilir ve alan adlarınızdan herhangi birinin kaydının ve Thro.com.tr tarafından size sağlanan hizmetlerin iptalini içerebilir ancak bununla sınırlı değildir. Hizmetlerinizin bir ihlal nedeniyle iptal edilmesi veya feshedilmesi durumunda herhangi bir para iadesi almazsınız.

İhlal teşkil eden herhangi bir etkinliğin Thro.com.tr tarafından işlem görmemesi veya size bildirilmemesi, ihlalde bulunduğunuz gerçeğini değiştirmez veya ihlal için mazeret olarak kabul edilemez.

3.7 HİZMETLERİN KISITLANMASI, REDDETME HAKKI

Domain adresinizi Thro.com.tr DNS sunucularında barındırıyorsanız veya bir Domain adresini, URL’yi veya başka bir içeriği başka bir yerde barındırılan bir sisteme ya da siteye yönlendirmek için sistemlerimizi kullanıyorsanız veya Domain adresiniz Thro.com.tr ile kayıtlıysa Thro.com.tr sunucularında aşırı yük bulunmadığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Thro.com.tr sunucularını ve Domain adresinizi e-posta saldırıları ve diğer tüm saldırılar için kaynak, aracı, yanıtlama adresi veya hedef adresi olarak kullanamazsınız. Sunucu korsanlığı veya diğer güvenlik ihlalleri yasaktır. Thro.com.tr, sitenizin neden olduğu, ağın kararlılığını tehdit eden etkinliklerin alıcısı olduğuna karar verirse Thro.com.tr, Domain adresinizi DNS sunucudan devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

Thro.com.tr tarafının, tamamen kendi takdirinde olmak ve tarafınıza herhangi bir yükümlülük getirmemek üzere, herhangi bir Domain adresinin tescilini kabul etmeyi reddedebileceğini onaylarsınız. Thro.com.tr aynı zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olmak ve size karşı hiçbir yükümlülük almamak üzere kaydın gerçekleşmesini takip eden ilk otuz (30) gün içinde herhangi bir Domain adresinin kaydını silebilir.

Thro.com.tr, bir kaydı reddeder veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde mevcut bir kaydı silerse, iptal edilen veya reddedilen kayıtla bağlantılı olarak Thro.com.tr için ödenen tüm ücretler için bir para iadesi alacaksınız. Thro.com.tr, spam, kumar veya ahlaki açıdan sakıncalı etkinliklerle ilişkili olarak kullanılan bir Domain adresinin kaydını silerse para iadesi yapılmayacaktır.

3.8- DOMAİN PROXY HİZMETİ

https://www.thro.com.tr/proxy-sozlesmesi adresi üzerinden domain proxy hizmeti hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

DOMAİN UZANTILARINA AİT ÖZEL HÜKÜMLER

4.1 .TRAVEL KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.TRAVEL alan adını tescil ettirmek için alan adı sahibi, seyahat endüstrisinde ya da seyahat endüstrisi ile ilgili hizmet, ürün ya da içerik sağlamayı veya sunmayı planlamalıdır.

4.2 .REISE KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.REISE olarak kaydedilen Alan Adları ilk Kayıt tarihinden itibaren altı ay içinde seyahat konularına özel amaçlarla kullanılmalıdır, örn. bir işlev gerçekleştirmek için veya İnternet için kullanılmalıdır.

4.3 .SEXY KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.SEXY Domain ana veya üst seviye dizininden görüntülenecek şekilde, reşit olmayan biri tarafından görüntülenmeye uygun olmayan içeriklere izin vermeyeceksiniz. Netlik sağlanması amacıyla, .SEXY Domain ana veya üst seviye dizininde görüntülenen içerikler, kullanıcı http:// ornekdomain .sexy veya http://www. ornekdomain .sexy. Konumuna giderse anında görünür olur. . SEXY Kayıtlı Ad tarafından başka bir sayfa veya alt dizinde bulunan içeriklere kısıtlama uygulanmaz.

ÜLKE KODLU ÜST DÜZEY DOMAİNLER

Başvurduğunuz her bir ccTLD için uygunluk gereksinimlerini karşıladığınızı beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca söz konusu ccTLD için tüm kayıt kurallarına, politikalara ve sözleşmelere tabi olmayı kabul edersiniz. Bunlar; ccTLD sağlayıcıyı tazmin etmeyi kabul etmeyi, ccTLD sağlayıcının yükümlülüğünü sınırlamayı ve anlaşmazlıkların, söz konusu ülkenin yasalarına göre çözülmesi gerekliliğini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

5.1 .AU DOMAİN KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.au Kayıtları (.au, com.au, net.au ve org.au dahil) aşağıdaki ek şart ve koşullarla yönetilir:

auDA. auDA , alan adları yöneticisi .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340 anlamına gelir. Domain Kayıt Kuruluşu, yalnızca gerekli olduğu ölçüde olmak üzere, yalnızca AuDA’nın, bu Sözleşme kapsamında kendisine atfedilen haklardan ve güvencelerden yararlanmasını sağlamak amacıyla auDA’nın aracısı görevi görür. auDA, bu sözleşmenin üçüncü taraf lehtarıdır.

auDA Tarafından Yayınlanan Politika. auDA Tarafından Yayınlanan Politikalar zaman zaman auDA tarafından kendi web sitesinde oluşturulan ve yayınlanan belirtimler ve politikalar anlamına gelir.https://www.auda.org.au auDA Tarafından Yayınlanan Politikalar bu Sözleşme’ye dahil edilip onun bir parçasını teşkil ettiğinden bunların tümüne uymanız gerekir. auDA Tarafından Yayınlanan Politika ile bu Sözleşme arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda bu tutarsızlık ölçüsünde, auDA Tarafından Yayınlanan Politika öncelik kazanır. auDA Tarafından Yayınlanan Politikalar uyarınca: (1) tüm alan adları için geçerli olan zorunlu koşulların ve şartların mevcut olduğunu; (2) lisansların ve bu şartlar ve koşulların bu Sözleşmeye dahil edilerek onun bir parçası haline geldiğini; (3) .au Anlaşmazlık Çözümü Politikası’na tabi olduğunuzu ve uymanız gerektiğini ve (4) auDA’nın bir .au Domain adresinin kaydını silebileceğini veya iptal edebileceğini kabul edersiniz.

auDA’nın Yükümlülükleri ve Tazmini. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, auDA, auDA’nın, çalışanlarının, aracılarının veya yüklenicilerinin davranışı veya ihmali kaynaklı veya bunların bir sonucu olarak veya bunlarla bağlantılı olarak Domain Sahibinin zarar görebileceği her türlü doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, cezai veya emsal teşkil eden kayıp veya zarara karşı (kullanım kaybı, kâr kaybı, kullanıcı verilerinin bozulması, işlerin yarıda kesilmesi veya dolaylı masraflar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yükümlü olmayacaktır. Domain Sahibi, auDA’yı, çalışanlarını, aracılarını ve yüklenicilerini, Domain Sahibinin .au Domain adresini kaydı veya kullanımıyla ilgili veya bağlantılı her türlü hak talebi veya yükümlülük için tazmin etmeyi ve korumayı kabul eder. Bu belgede yer alan hiçbir hüküm, Ticaret Uygulamaları Kanunu 1974’ün işleyişini hariç tutmayı amaçlamamaktadır.

5.2 .CA DOMAİN KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

CIRA’nın Domain Sahibi Sözleşmesi’ne taraf olmadığınız ve tabi olmayı kabul etmediğiniz sürece, seçilen Domain adresinizin kaydının CIRA’ya ilk başvurunuzda geçerli olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

CIRA Onaylı Domain Kayıt Kuruluşu. Domain kayıt kuruluşunun artık CIRA Sertifikalı Domain Kayıt Kuruluşu olmaması, CIRA Sertifikalı Domain Kayıt Kuruluşu olarak sertifikasının askıya alınması veya feshedilmesi ya da CIRA ile Domain Kayıt Kuruluşu arasındaki Domain Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi’nin feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda Domain kayıt kuruluşu bunu size vakit kaybetmeden bildirecektir. CIRA; bu askıya alma, fesih veya süre dolma durumu ile ilgili web sitesinde bildirim yayınlayabilir ve CIRA, uygun gördüğü takdirde söz konusu Domain sahiplerine bildirimde bulunabilir. Domain kayıt kuruluşunun artık CIRA Sertifikalı Domain Kayıt Kuruluşu olmaması, CIRA Sertifikalı Domain Kayıt Kuruluşu olarak sertifikasının askıya alınması veya feshedilmesi ya da CIRA ile Domain Kayıt Kuruluşu arasındaki Domain Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi’nin feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda, size CIRA’nın o zaman geçerli olan Kayıt PRP’sine uygun şekilde (i) Domain Kayıt Kuruluşu veya (ii) CIRA tarafından daha erken gönderilen bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Domain Kayıt Kuruluşunuzu yeni bir CIRA Sertifikalı Domain Kayıt Kuruluşu’na geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır ancak Domain kayıtlarınızdan herhangi birinin süresi, söz konusu bildirimin alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde dolacak şekilde planlandıysa yeni bir CIRA sertifikalı Domain kayıt kuruluşuna kaydolmak ve söz konusu Domain kayıtlarını Kayıt PRP’sine uygun şekilde yenilemek için kayıtların yıldönümü tarihinden itibaren otuz (30) günlük süreniz mevcuttur.

Ücretlerin ödenmesinde kullanılacak CIRA Mevduat Hesabı’nda, Domain kayıt kuruluşu tarafından ödenen paranın yetersiz olması durumunda CIRA’nın kendi takdirine bağlı olarak Domain kayıt kuruluşundan Domain kayıt başvurularını kabul etmeyi durdurabileceğini, Domain kayıt kuruluşu tarafından istenen Domain kayıtlarını, transferleri, yenilemeleri, değişiklikleri ve iptal işlemlerini yerine getirmeyi durdurabileceğini ve Domain kayıt kuruluşu tarafından istenen ve ödemesi tam olarak yapılmamış faturalandırılan diğer işlemleri gerçekleştirmeyi durdurabileceğini ve CIRA’nın, CIRA ile Domain Kayıt Kuruluşu arasındaki Domain Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi’ni feshedebileceğini kabul ve beyan edersiniz.

.CA ASCII ve IDN Domain değişkenleri paketlenir ve tek bir Domain sahibi için saklanır. Domain sahiplerinin, tüm değişkenleri bir pakete kaydetmesi gerekmez ancak tüm kayıtlı değişkenlerin tek bir Domain kayıt kuruluşunda kaydedilip yönetilmesi gerekir. Kaydedilen her bir değişken için bir kayıt ücreti tahakkuk eder. Ayrıca bir pakete birden fazla .CA Domain (ASCII ve IDN) kaydederken Domain sahibi bilgilerinizin aynı olması gerekir. Değişkenler başka Domain kayıt kuruluşlarına kayıtlıysa veya Domain sahibi bilgileri eşleşmiyorsa bu, “kullanılamayan” bir arama sonucuna, kaydın gecikmesine veya başarısız olmasına neden olabilir. Bilgiler eşleşmiyorsa doğrulama gerekir; bu işlem, yedi iş gününe kadar sürebilir ve Domain adresinin kullanılabilirliğini geciktirebilir.

5.3 .CN DOMAİN KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.CN uzantısı sınırlı bir TLD’dir, yani başvurular, Çin Halk Cumhuriyeti’nin gerektirdiği şekilde hem Domain kontrolüne hem de gerçek ad doğrulamasına tabidir. Bu nedenle, .CN kayıtları aşağıdaki ek şartlara tabidir:

Doğrulama, Kayıt ve Aktivasyon. Bir Domain adresinin Çin hükümeti tarafından kaydedilmesine izin verilmiyorsa, bizim tarafımızdan izin verilmediği belirlenmişse, Kayıt Operatörü ve/veya bu tür hizmetler için kullanılan 3. taraf sağlayıcıdan yararlanılmışsa (iki tarafın da takdir yetkisine bağlı olmak üzere), kayıt başvurusu başarılı olmaz. Böyle bir durumda Domain silinir ve aşağıda açıklanan para iadesi hakkından yararlanabilirsiniz.

İzin verilirse, Kayıt işlemi devam edebilir ancak biz ve Kayıt Kuruluşu tarafından istenen geçerli belgeleri (kayıt işlemi sırasında açıklanan işlemler ile) iletmediğiniz durumda, .CN Domain etkin hale getirilmeyebilir (örneğin İnternet üzerinde kullanılamaz). Aşağıda doğrulama için kabul edilen belge formları sıralanmıştır:

Çin: Oturma belgesi, geçici oturma belgesi, iş yeri ruhsatı veya kuruluş kodu belgesi
Hong Kong/Makau: Oturma belgesi, ehliyet, pasaport veya iş yeri ruhsatı
Singapur: Ehliyet, pasaport veya iş yeri ruhsatı
Tayvan: Oturma izni belgesi, sürücü belgesi ya da işletme ruhsatı
Diğer Ülkeler/Bölgeler: Ehliyet veya pasaport
Bize iletilen belgeler bizim tarafımızdan kullanılır ve yalnızca gerçek ad doğrulaması amacıyla Domain Kayıt Kuruluşu ile paylaşılır ve https://www.thro.com.tr/gizlilik-politikasi tabidir. Bir .CN Domain kaydettirerek, verilerinizin ABD’deki sunucularda veya Çin Halk Cumhuriyeti’nin dışındaki sunucularda saklanabileceğini açıkça kabul edersiniz.

Para İadeleri. .CN Kayıtları için para iadelerine yalnızca (i) Domain için başvuruda bulunulması Çin hükümeti tarafından izin verilmediğinde veya (ii) herhangi bir nedenle, Kayıttan sonraki ilk beş (5) gün içinde (yani, Çin hükümeti tarafından izin verilen kabul edildikten sonra) herhangi bir nedenle iptal etme niyetinizi bize bildirirseniz izin verilir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, örneğin gerçek ad doğrulamasının başarılı olmaması veya Çin hükümetinin Kayıttan sonra Domain kaydının yapılmaması (ve bizi silmeye yönlendirmesi) yönünde karar vermesi halinde karar vermesi dahil olmak üzere, Kayıt tarihinden itibaren beş (5) gün sonra hiçbir koşulda para iadesi yapılmasına izin verilmeyecektir.

5.4 .JP DOMAİN KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Kayıt Sınırlamaları. Japonya’da bir ev veya iş adresinizin bulunduğunu beyan ve garanti edersiniz. Belirli alan adlarının ayrılmış olduğunu ve yalnızca belirli tarafların kaydedebileceğini kabul edersiniz. Bunlar, şu alan adlarını içerir: (i) ICANN tarafından belirlenen ccTLD’ler harici TLD’ler; (ii) büyükşehir, il ve belediye etiketleri olarak tanımlanmış olan coğrafi türdeki .JP alan adları; (iii) birinci ve ikinci düzey eğitim kuruluşlarının adları; (iv) internet yönetimiyle ilgili kuruluşların adları; (v) .JP Domain işlemleri için gerekli olan alan adları ve (vi) ASCII koduna dönüştürülmüş Japonca alan adlarıyla karıştırılabilecek karakter dizeleri.

5.5 .UK İNGİLTERE DOMAİN KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Detaylı bilgi için ; https://www.thro.com.tr/uk-alan-adi-sozlesmesi